Asztrofizika logo

Ezeken az oldalakon nyomonkövethetõk az ELTE fizikus MSc képzésén belül elvégezhetõ asztrofizika modullal kapcsolatos tudnivalók. Alább felsoroljuk a kötelezõ elõadások tematikáját, a 8., tavaszi félévben felajánlott néhány haladó labormérés rövid ismertetését (sõt, helyenként a mérés elvégzéséhez szükséges segédanyagot is), és a záróvizsga tematikáját.

Bizunk benne, hogy a modul iránt érdeklõdõ hallgatók jó áttekintést kapnak munkánkról ezeket az oldalakat böngészve.


Elõadások Az elõadások listája, félévek szerint felsorolva. Az elõdás címére kattintva megtalálható a részletes, hetekre lebontott tematika és az ajánlott irodalom is.
Labormérések Több haladó labormérés is tartozik a modul tematikájához, ezeket a részecske-, mag- és asztrofizika labor keretében lehet választani. Asztrofizika iránt komolyabban érdeklõdõknek feltétlenül ajánljuk a piszkéstetõi megfigyelési gyakorlatot. Néhány esetben csatoltan megtalálható a labormérés elvégzéséhez szükséges segédanyag is.
Államvizsga tematika Összefoglalóként ismertetjük az MSc záróvizsga tematikáját, ez jó áttekintést ad arról, hogy milyen ismeretanyag birtokába kerülnek a modult sikeresen befejezõk.
Bevezetõ Vegül a modul céljait bemutató általános ismertetõ. Megindokoljuk, hogy miért volt szükséges az 1990-es évek közepén az (akkor még) szakirány elindítása, hogy hogyan látjuk ma az asztrofizika távlatait Magyarországon. Igyekszünk bemutatni, hogy az asztrofizika ma talán az egyik leggyorsabban fejlõdõ fizika-szakterület (az USA-ban jelenleg csak minden 10. fizika PhD-t írják asztrofizikából, de minden 3. posztdoktori állást ezen a területen hirdetik meg). A fizikus MSc keretében elsajátított széleskörû ismeretek szinte mindegyike alkalmazható az asztrofizikán belül, és az ELTE-n illetve az MTA Csillagászati Kutatóintézetében érdekes témákban készíthetõ szakdolgozat, a késõbbiekben pedig PhD disszertáció is.

Copyright © 1996-2013 by Zsolt Frei. Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on November 15, 2013.