Astrophysics logo

A haladó labor mérései:
A mérési feladatok úgy lettek összeállítva, hogy kiaknázzák az ELTE TTK-val egyre szorosabb kapcsolatba kerülõ kutatóhelyek által nyújtott lehetõségeket. Az információtechnológia laboratórium is újszerû, modern méréseket kínál. Kifejezetten ajánlott a "piszkéstetõi megfigyelési gyakorlat", fontossagi sorrendben a következõ kategóriába talán a számítástechnika vagy elektronika jellegû mérések tartoznak.
Piszkéstetõi megfigyelési gyakorlat (Az MTA Csillagászati Kutatóintézete szervezésében): Néhány napos megfigyelési gyakorlat az obszervatóriumban. Ezt a mérési adatok számítógépes kiértékelése követi. Utóbbi feladat - korábban rögzített adatokkal - akkor is elvégezhetõ, ha kedvezõtlen idõjárási körülmények között kellett Piszkéstetõn mérni.

CCD technika (Információtechnika Labor): A Charge Coupled Device (CCD) mint hardware-elem megismerése. CCD-vel breadboard-on olyan hardware építése, amely személyi számítógéphez köthetõ. CCD jelének kiolvasása szoftveres úton. Nyers adatok feldolgozása.

Mûholdjelek vétele (Információtechnika Labor): Mûholdvevõ jeleinek kezelése, átalakítása, személyi számítógépben való megjelenítése és feldolgozása. Idõjárásképek kiértékelése, takartság számítása, csillagászati mérések idõjárási körülményeinek vizsgálata.

Koincidencia mérés (Információtechnika Labor): Gyorskoincidencia áramkörök építése és vizsgálata. Nagyenergiás detektor-komplexumok jeleinek gyorskoincidenciás vizsgálata.

Képfeldolgozás (Atomfizika Tanszék): Az asztrofizikában szokásos feldolgozási módszerek megismerése: CCD képek javítása. Csillagok fényességénk meghatározása. Képek tisztítása, kiértékelése.

Plazma-szakadási felületek megtalálása a Pioneer-Venus Orbiter mérési adataiból a Vénusz környezetében (MTA KFKI RMKI): A mérési adatok CD-ROM-okon hozzáférhetõek. A feladat a szonda mûszerezettségének és mérési lehetõségeinek, valamint az adatbázis szerkezetének megismerése. Meglévõ program önálló módosítása annak érdekében, hogy a Vénusz körül kialakuló egyes szakadási felületek ábrázolhatóak és jellemezhetõek legyenek.


Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on May 15, 2003.