Astrophysics logo

A kurzus azokat az eszközöket és módszereket ismerteti, amelyek segítségével meg lehet határozni az asztrofizika tárgykörébe tartozó információkat.

1. Csillagászati megfigyelési módszerek a modern asztrofizika kialakulása elõtt.
2. Az égitestek állapothatározói és az azokról információt közvetítõ fizikai hatások áttekintése.
3. Az asztrofizikai méréseket torzító tényezõk kiküszöbölése, mérésredukció.
4. Optikai távcsövek.
5. Optikai detektorok és mérések - fotometria, interferometria, polarimetria.
6. Optikai detektorok és mérések - spektroszkópia.
7. Rádiócsillagászat.
8. Infravörös csillagászat.
9. UV-, röntgen- és gamma-csillagászat.
10. A Hubble Space Telescope és eddigi eredményei.
11. A MACHO, EROS, TYCHO stb. projektek, továbbá az elõkészületben levõ földi és keringõ megfigyelõ eszközök várható szerepe.

Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on February 18, 2003.